Import złota – jak legalnie przewieźć złoto przez granicę Polski?

Przemieszczanie się z kraju do kraju w dzisiejszych czasach nie stanowi większego problemu. Obywatele Unii Europejskiej wjadą legalnie na dowód osobisty do krajów członkowskich, a posiadanie ważnego paszportu otwiera możliwości podróży międzykontynentalnej. Co jednak, gdy wjeżdżając bądź wyjeżdżając z kraju mamy przy sobie złoto? Czy i wtedy nasza podróż jest w pełni legalna? Czy złoto podlega cłu i podatkowi VAT, a jeśli tak, to jakie prawo to regulują?

By przekroczyć granicę bez narażania się na zatrzymanie przez celników naszych dóbr, koniecznym jest wcześniej upewnić się ile złota można z sobą przywieźć. 

Import złota a polskie prawo

Zasady przewozu wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych przez granicę państwową Polski regulują przepisy ustawy z 27 lipca 2002 roku, zwanej Prawem dewizowym. Przekraczając granicę jesteśmy zobowiązani do uprzedniego zgłoszenia w formie pisemnej organom Straży Granicznej przewozu złota dewizowego, jeżeli jego wartość przekracza łącznie równowartość 10 000 euro. Odstępuje się jednak od tego obowiązku w przypadku krajów należących do strefy Schengen – wówczas w ogóle nie mamy obowiązku zgłaszania ilości przewożonego złota, bez względu na jego ilość (Dz.U. 2009 nr 69 poz. 597 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych). Zwyczajowo zgłoszenie ma na celu kontrolę ewidencji obrotu złotem, niemniej zgodnie z zapisami taryfy celnej, złoto monetarne nie podlega cłu. Dla pewności jednak przed podróżą rozsądnie byłoby skontaktować się z właściwym urzędem celnym, gdyż tylko on jest władny ustalać i nakładać cło związane z importem. Zgłoszenie przewozu złota odbywa się na specjalnym formularzu (należy wydrukować tylko 3 stronę), który można znaleźć pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001068/O/D20141068.pdf

zlote monetyPodatek VAT 

A jak rzecz się ma z podatkiem VAT? 

Sztabki złota i złote monety traktowane są na gruncie podatku od towarów i usług jak złoto inwestycyjne i w świetle art. 122 obowiązującej w Polsce ustawy o podatku VAT dostawa, wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru oraz import złota inwestycyjnego są zwolnione z opodatkowania VAT. To, co określa się złotem inwestycyjnym reguluje art. 121 ust. 1 ustawy o VAT: inwestycyjnym nazywamy złoto w postaci sztabek o próbie co najmniej 995 oraz złote monety, które posiadają próbę co najmniej 900, zostały wybite po roku 1800, są lub były obowiązującym środkiem płatniczym w kraju pochodzenia i są sprzedawane po cenie, która nie przekracza więcej niż 80% wartości rynkowej złota zawartego w monecie. Złotem dewizowym natomiast określa się kruszec w stanie nieprzerobionym jak i w postaci sztab i monet bitych po roku 1850, a także kruszec w postaci półfabrykatów, z wyjątkiem tych stosowanych w technice dentystycznej. Złotem dewizowym są również przedmioty ze złota zazwyczaj niewytwarzane z tego kruszcu.

Importując metale inwestycyjne musimy się upewnić, czy spełniają definicję złota inwestycyjnego w rozumieniu przepisów VAT oraz złota dewizowego w rozumieniu przepisów dewizowych. Co warto też zaznaczyć, ustawa Prawo dewizowe nie definiuje jakie kary grożą za niezgłoszenie organom celnym faktu przewożenia „nadwyżki” złota przez granicę Polski.

VAT (Value Added Tax) on Stacks of Gold Coins with a White Background

Zakup złota u zaufanych dostawców

Skoro zakupione złoto zwolnione jest z podatku VAT, czy oznacza to, że nabywanie królewskiego kruszcu jest anonimowe? Okazuje się, że nie do końca.

Uchwałą Zarządu Narodowego Banku Polskiego z 2015 roku, kupno złota wiąże się z obowiązkiem podania danych osobowych nabywcy, a obowiązkiem sprzedawcy jest prowadzić ewidencję sprzedaży metalu szlachetnego, co wynika z ogólnych zasad obrotu towarami zwolnionymi z tego podatku. Ponieważ jednak sprzedawcy nie mają obowiązku legitymowania kupujących, częściowo anonimowy zakup złota lokacyjnego do kwoty 15 000 euro (transakcje gotówkowe przekraczające tę wartość muszą być zgłaszane do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej) jest wciąż możliwy. Jednym z dostępnych na polskim rynku dealerów zajmujących się sprzedażą złota przez internet, gwarantującym dyskretne i bezpieczne zakupy, jest firma 79Element; więcej informacji znajdziesz na stronie: https://79element.pl/

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment.

x