Inflacja wciąż będzie rosła. Czy ma to wpływ na inwestycje w złoto?

Dzięki swojej długiej historii jako magazynu wartości, złoto było tradycyjnie wykorzystywane przez inwestorów do ochrony przed zmiennością akcji, wahaniami walut i innymi rodzajami ryzyka rynkowego. Obserwując jednak ceny złota, które od “peaku” w zeszłym roku zaliczają korektę, podczas gdy inne klasy aktywów, w tym kryptowaluty, znacznie zyskały na wartości, wielu inwestorów zastanawia się, czy złoto nadal jest warte miejsca w ich portfelach. Na ostatnie słabe wyniki kruszcu wpłynęło kilka czynników, w tym działania banków centralnych, potencjalne zmiany stóp procentowych i szalejąca inflacja. Czy obecny okres to zatem dobra okazja do nabycia złota, czy też inwestorzy powinni wstrzymać się z zakupem tego metalu szlachetnego?

Cena złota w 2021 roku

Zazwyczaj inwestorzy skłaniają się ku aktywom chroniącym przed inflacją w okresie gospodarczym, w którym ceny towarów i usług rosną, tak jak teraz. Niemniej jednak, popyt na złoto osłabł. Z oficjalnych danych wynika, w trzecim kwartale całkowity popyt na złoto spadł o 7% rok do roku, a od początku 2021 roku popyt zmalał w sumie o ponad 9%.

Cena złota oscyluje obecnie w granicach 1800 dolarów za uncję, co oznacza spadek o około 5% w skali roku; mimo to jest znacznie wyższa od cen obserwowanych trzy i pięć lat temu. Nawet jeśli cena wydaje się pozostawać w tyle, jest ona historycznie wysoka. Złoto osiągnęło rekord, przebijając poziom 2077 dolarów w sierpniu 2020 roku i od tego czasu wycofało się o około 10%. Większość patrzy na notowania złota w ciągu ostatnich kilku miesięcy i zastanawia się, dlaczego ceny kruszcu nie rosną w krótkim terminie, skoro rośnie inflacja.

Czynniki wpływające na cenę złota

Odpowiedź jest zakorzeniona w polityce gospodarczej. Ekspansja monetarna i stymulacja napompowała rynki bilionami dolarów, tłumiąc strach i powodując gwałtowny wzrost aktywów ryzyka, takich jak kryptowaluty, akcje, obligacje i nieruchomości.

W rezultacie, inwestorzy są skłonni podjąć większe ryzyko, aby zabezpieczyć się przed inflacją. Ponieważ cena złota spadła, inwestorzy zaczęli zwracać się ku innym aktywom w celu osiągnięcia większych zysków. Innym czynnikiem, wpływającym na cenę złota jest wzrost popularności kryptowalut, które mogą zagrażać udziałowi złota w rynku. O słabnącym popycie świadczą w dużej mierze odpływy z funduszy inwestycyjnych na złoto, które utrzymywały się w trzecim kwartale. W społeczności inwestorów trwa debata, czy kryptowaluty mogą funkcjonować w podobny sposób, jak złoto pełniło swoją tradycyjną rolę. Mimo że wartość Bitcoina jest daleka od stabilności, niektórzy postrzegają flagową kryptowalutę jako podobną do złota, ze względu na jej stałą podaż i potencjał wydajności. Niemniej złoto jest sprawdzonym aktywem, podczas gdy Bitcoin jest aktywem wschodzącym, co zwiększa ryzyko inwestora.

Czy złoto jest nadal dobrym zabezpieczeniem przed inflacją?

Zwolennicy złota historycznie postrzegali je jako bezpieczne aktywo, które chroni siłę nabywczą przed inflacją w trudnych ekonomicznie czasach, ponieważ ma ono tendencję do utrzymywania swojej wartości w długim okresie pomimo wahań. Nawet, jeśli istnieje korelacja między złotem a inflacją, związek ten może się załamać w krótkim terminie z powodu wielu czynników, takich jak rentowność obligacji, zmienność dolara amerykańskiego i inne ryzyka, mające większy wpływ na złoto niż inflacja. Jednak złoto prawdopodobnie odzyska swój status piewcy inflacji, gdy obecny okres inflacyjny będzie się utrzymywał. Dane empiryczne sugerują, że relacja pomiędzy złotem a inflacją zazwyczaj poprawia się podczas wysokiej inflacji, ponieważ obawy o utratę wartości powodują, że więcej inwestycji trafia do bezpiecznych przystani, w tym do złota. Ponieważ inflacja szybko przyspiesza – ekonomiści wskazują, że przekroczy 8% w pierwszych miesiącach 2022 roku, obejmując coraz szerszą paletę towarów i usług – związek między złotem a inflacją prawdopodobnie również ulegnie poprawie w nadchodzącym roku.

Przyszłe perspektywy dla złota

Głównym czynnikiem, który będzie miał wpływ na przyszłość cen złota, jest ścieżka, jaką obierze Rezerwa Federalna w kwestii polityki monetarnej. Ostatnie posiedzenie Fed nie przyniosło większych zaskoczeń – Amerykańska Rezerwa Federalna oceniła, że w 2022 roku może dojść do aż trzech podwyżek stóp procentowych w USA, co jest mniej pozytywnym scenariuszem dla złota. Dzieje się tak dlatego, że gdy stopy procentowe rosną, względny koszt inwestycji w złoto wzrasta, ponieważ jest to aktywo, które nie wypłaca dywidend ani odsetek. W środowisku rosnących stóp procentowych złoto może nie być atrakcyjnym aktywem dla inwestorów, którzy chcieliby je trzymać w swoich portfelach, co mogłoby wpłynąć na przyszłe udziały inwestorów w metalu i wywrzeć presję na spadek jego ceny.

Skup złota

Jeśli posiadasz sztabki złota, monety czy też biżuterię, i w obliczu gwałtownych podwyżek cen za usługi i towary potrzebujesz wesprzeć swój budżet, możesz sprzedać swoje zasoby w naszym skupie złota. Przyjmujemy kruszec w każdej postaci, oferując najwyższe ceny złota w skupie w Polsce.

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment.

x
x